ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
พฤษภาคม 25, 2020
หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1”
มิถุนายน 8, 2020

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน

– ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน

– เรียนจบได้วุฒิบัตร สำหรับนักศึกษา สามารถต่อยอดสอบ Certificate IC3 GS5 เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี    รายละเอียด >> คลิก

– เก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ เมื่อเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การเปิดสอบ Certificate IC3 GS5 (มาตรฐานด้าน IT -IC3 Certificate)

https://ic3.rmutt.ac.th/
#ARTT #RMUTT #training #IC3 #เรียนออนไลน์
…………………………………………..

ARIT Service :
สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th/

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตร ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

รายชื่อทั้งหมด

รายชื่อแยกตามคณะดังนี้

สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับวุฒิบัตร หลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เป็นรายเดือน >> คลิก

รายงานผลการใช้งานระบบฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
สถิติการใช้งานระบบ
001July2020IC3131.6 KB275
002August2020IC3282.9 KB202
003September2020IC3280.4 KB179
004October2020IC3289.6 KB164
005November2020IC3304.8 KB142
006December2020IC3392.2 KB163
007January2021IC3979.6 KB176
008February2021IC31.1 MB138
009March2021IC31.1 MB131
010April2021IC31.2 MB153
011May2021IC3916.7 KB121
012June2021IC31.1 MB149
013July2021IC31.2 MB123
014Aug2021IC31.1 MB123
015Sep2021IC31.5 MB117
016Oct2021IC31.2 MB83
017Nov2021IC31.4 MB73
018Dec2021IC31.4 MB82
019JAN2022IC31.4 MB72
020FEB2022IC31.4 MB71
021MAR2022IC31.2 MB63
022April2022IC3996.6 KB48
023May2022IC31.0 MB54
024June2022IC31.1 MB33
025July2022IC31.1 MB42
026Aug2022IC31.1 MB40
027Seb2022IC31.1 MB14
028Oct2022IC31.1 MB11
029Nov2022IC31.1 MB23


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่ดี สามารถนำผลการทดสอบมาตราฐานด้านคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
1. Digital Literacy ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. Digital Literacy Certification (IC3)
3. International Computer Driving License (ICDL)
4. Microsoft Office Specialist (MOS)
5. CompTIA Certifications
6. มาตรฐานด้าน Digital Literacy ระดับสากลอื่น โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการตามข้อตกลงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถมาเทียบผลการเรียนได้เกรด A โดยผลการทดสอบมาตรฐานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งเเต่วันที่ได้ใบรับรอง


Comments are closed.