ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Password (RT-TEP)

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password  ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

คู่มือวิธีการเข้าสอบRT-TEP

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ 

  คู่มือการลงทะเบียนสอบ-RT-TEP

วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ ลงทะเบียน
วันอังคารที่  23 พฤษภาคม  2566 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  23 พฤษภาคม  2566 14.00-16.00 น. ปิดรับสมัคร
วันพุธที่  24  พฤษภาคม  2566 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัคร
วันพุธที่  24  พฤษภาคม  2566 14.00-16.00 น. ปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  30 พฤษภาคม  2566 10.00-12.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  30 พฤษภาคม  2566 14.00-16.00 น.  รอเปิดรับสมัคร
วันพุธที่  31  พฤษภาคม  2566 10.00-12.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันพุธที่  31  พฤษภาคม  2566 14.00-16.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  6 มิถุนายน  2566 10.00-12.00 น. เปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  6 มิถุนายน  2566 14.00-16.00 น. เปิดรับสมัคร
วันพุธที่  7 มิถุนายน  2566 10.00-12.00 น. เปิดรับสมัคร
วันพุธที่  7 มิถุนายน  2566 14.00-16.00 น. เปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  13 มิถุนายน  2566 10.00-12.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  13 มิถุนายน  2566 14.00-16.00 น.
รอเปิดรับสมัคร
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti