กันยายน 11, 2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมฯ(ญี่ปุ่น)2019

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 13, 2019

✪ การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอรายงานข้อมูล ✪

✪ การใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอ […]
กันยายน 20, 2019

โครงการอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

การอบรมการออกแบบทางวิศวกรร […]
กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ. ด […]
กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธ […]
ตุลาคม 4, 2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2562

ขอเรียนแจ้งกำหนดการโครงการ […]
พฤศจิกายน 25, 2019

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
มกราคม 28, 2020

ประกาศยกเลิก กิจกรรมคัดเลือกตัวแทน น.ศ.มทร.ธัญบุรี MOS OLYMPIC TH และTDCC 2020 รอบประเทศไทย

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม […]
มีนาคม 13, 2020

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร IC3 เดือน ธ.ค.62-ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึก […]
พฤษภาคม 25, 2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการ workshop และ คลินิ […]