กรกฎาคม 10, 2015

The Internet and Computing Core (IC3)

IC3 Certificate คืออะไร Th […]
มกราคม 12, 2016

รายชื่อผู้สอบผ่าน IC3 Certification

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มีนาคม 13, 2020

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร IC3 เดือน ธ.ค.62-ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึก […]
พฤษภาคม 25, 2020

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทั […]
มีนาคม 18, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
มีนาคม 18, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
มีนาคม 27, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
เมษายน 1, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 963 คน ได้รับ IC3 Digital Literacy Certification (IC3) ตามมาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]