sarinee jangjaroan

สิงหาคม 7, 2020

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันน […]
ตุลาคม 4, 2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2562

ขอเรียนแจ้งกำหนดการโครงการ […]
กุมภาพันธ์ 12, 2018

การสัมมนาให้ความรู้ เปิดโลกอาชีพ

​ ดาวน์โหลดเอกสารอบรมเพิ่ม […]
กุมภาพันธ์ 20, 2017

การจัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 8, 2017

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
สิงหาคม 8, 2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]
กรกฎาคม 22, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Socia […]
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล(ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2559)

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสาร […]
มีนาคม 22, 2016

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]