rmutt

กรกฎาคม 22, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
กุมภาพันธ์ 25, 2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562

ศูนย์สอบ มทร.ธัญบุรี เปิดร […]
เมษายน 22, 2019

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขัน MOSและACA World Championship 2019

     สำนักวิทยบริการและเทค […]
พฤษภาคม 17, 2019

รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos and ACA World Championship 2018

รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีร […]
ธันวาคม 12, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (JavaScript)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 12, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 PowerPoint)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 13, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (Networking)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 13, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 word)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (CC 2015 Illustrator)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 Excel)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]