บริการห้องอบรม และสัมมนา

กรกฎาคม 15, 2015

อาคาร ICT TRAINING

  อาคาร ชื่อห้อง จำนว […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 201

ชื่อห้อง :  ห้องอบรมคอมพิว […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 202

ชื่อห้อง :  ห้องอบรมคอมพิว […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องประชุมและอบรม 301

ชื่อห้อง :   ห้องประชุมและ […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 302

ชื่อห้อง :  ห้องอบรมคอมพิว […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 303

ชื่อห้อง :   ห้องอบรมคอมพิ […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องมัลติมีเดีย 1

ชื่อห้อง : ห้องมัลติมีเดีย […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 304

ชื่อห้อง :   ห้องอบรมคอมพิ […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรม 1

ชื่อห้อง : ห้องอบรม 1 การใ […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรม 2

ชื่อห้อง : ห้องอบรม 2 การใ […]