กรกฎาคม 22, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
กุมภาพันธ์ 25, 2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562

ศูนย์สอบ มทร.ธัญบุรี เปิดร […]