Certificate IC3 GS5

พฤศจิกายน 4, 2020

เปิดรับสมัครสอบ Certificate IC3 GS5 สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

📌สำนักวิทยบริการแล […]
มีนาคม 18, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
มีนาคม 18, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
มีนาคม 27, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
เมษายน 1, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 963 คน ได้รับ IC3 Digital Literacy Certification (IC3) ตามมาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]