โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin
สิงหาคม 8, 2016
การจัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
กุมภาพันธ์ 20, 2017

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT

**ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพนธ์  2561  ** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

**ท่านสามารถ Download ข้อสอบเก่า ปี ๒๕๔๒-ปีปัจจุบัน **ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

** สมัครสมาชิกใหม่  คลิก **

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ(***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

– กรอกช่อง“ลงทะเบียน”ให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ Log in และนำไปกรอกช่อง “เข้าระบบ ITPE” ในลำดับต่อไป

– นำ Log in ที่ได้จากการลงทะเบียน มากรอก “เข้าระบบ ITPE” เพื่อเลือกวิชาสอบ ศูนย์สอบ สถานะผู้สมัครสอบ ฯลฯ

2. ค่าสมัครสอบและวิธีการชำระเงิน

ค่าสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ระดับการสอบ ประเภทผู้สมัครสอบ ค่าสมัครสอบ
(บาทต่อคน)
ค่าสมัครสอบ
(บาทต่อคน)
เลือกสอบภาคเดียว
(เช้าหรือบ่าย)
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) บุคคลทั่วไป 1000 _
นักศึกษาลด 50%
เฉพาะปริญญาตรี (แรก)
500 _
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) บุคคลทั่วไป 1500 1000
นักศึกษาลด 50%
เฉพาะปริญญาตรี (แรก)
750 500
 ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP) บุคคลทั่วไป 2000 1500
นักศึกษาลด 50%
เฉพาะปริญญาตรี (แรก)
1000 750

วิชาที่เปิดสอบ

1. Information Technology Passport Examination (IP)

2. Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

**วิธีการชำระเงิน**

**ชำระค่าสมัครสอบได้ที่อาคารฝึกอบรม (ict Training) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี (ในวันและเวลาราชการ)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-4079 หรือ 0-2549-3085**

Comments are closed.