หลักสูตรการอบรม

มิถุนายน 30, 2015

Dreamweaver

สำหรับ Dreamweaver เป็นโปร […]
กรกฎาคม 8, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับสมาชิก NTU

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเท […]
กรกฎาคม 10, 2015

EndNote

EndNote  เป็นโปรแกรมที่ใช้ […]
กรกฎาคม 10, 2015

Turnitin

กรกฎาคม 16, 2015

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่ […]
กรกฎาคม 16, 2015

Progromming

มีนาคม 22, 2016

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล(ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2559)

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสาร […]
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Socia […]
สิงหาคม 24, 2020

โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]