กรกฎาคม 28, 2015

รับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
ตุลาคม 24, 2015

แนะนำการใช้งาน Tell me more

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่ […]
พฤศจิกายน 16, 2015

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 5, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
กุมภาพันธ์ 19, 2016

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Oxford Scholarship Online

Oxford Scholarship Online […]
มีนาคม 22, 2016

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล(ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2559)

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสาร […]
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Socia […]
กรกฎาคม 22, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
สิงหาคม 8, 2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]