โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล(Digital Literacy)

พฤศจิกายน 12, 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 172 คน ได้รับ Digital Literacy Certification (IC3) มาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]