อบรม

กรกฎาคม 16, 2015

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่ […]
ตุลาคม 24, 2015

แนะนำการใช้งาน Tell me more

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่ […]
สิงหาคม 8, 2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]
ธันวาคม 13, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (Networking)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 13, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 word)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (CC 2015 Illustrator)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]