ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤษภาคม 25, 2020

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทั […]
พฤศจิกายน 12, 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 172 คน ได้รับ Digital Literacy Certification (IC3) มาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]