ไม่มีหมวดหมู่

กรกฎาคม 8, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับสมาชิก NTU

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเท […]
กรกฎาคม 8, 2015

RT-TEP

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ […]
สิงหาคม 6, 2015

สรุปผลงานของผู้เข้ารวมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้ารวม […]
ตุลาคม 24, 2015

การอบรมแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและการใช้ระบบห้องสมุด

การอบรมแนะนำการค้นหาวารสาร […]
มกราคม 7, 2016

โครงการจัดทำตำราและเอกสารวิชาการ (ONE TEXT)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 12, 2016

รายชื่อผู้สอบผ่าน IC3 Certification

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 16, 2016

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก ใน Mos Olympic 2016

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศม […]
กุมภาพันธ์ 20, 2017

การจัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ตุลาคม 4, 2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2562

ขอเรียนแจ้งกำหนดการโครงการ […]
มีนาคม 18, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]