โครงการสอบมาตราฐานด้านไอที(IC3)

กันยายน 27, 2018

RMUTT Innovative University : Digital Workforce

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ […]
กุมภาพันธ์ 12, 2019

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

ขอเชิญนักศึกษาที่มีสิทธิใน […]
พฤษภาคม 25, 2020

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทั […]