อาคาร ICT TRAINING

กรกฎาคม 15, 2015

ห้องมัลติมีเดีย 1

ชื่อห้อง : ห้องมัลติมีเดีย […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรม 1

ชื่อห้อง : ห้องอบรม 1 การใ […]
กรกฎาคม 15, 2015

ห้องอบรม 2

ชื่อห้อง : ห้องอบรม 2 การใ […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (CC 2015 Illustrator)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 Excel)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
มกราคม 22, 2020

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 […]
มีนาคม 13, 2020

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร IC3 เดือน ธ.ค.62-ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึก […]