ธันวาคม 18, 2019

ภาพกิจกรรม การอบรมและสอบมาตรฐานอาชีพด้าน ICT สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤษภาคม 25, 2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการ workshop และ คลินิ […]
พฤศจิกายน 10, 2020

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มีนาคม 18, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
มีนาคม 18, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
มีนาคม 27, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]