กรกฎาคม 28, 2015

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างบรรณานุกรม (EndNote x7)

โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจั […]
สิงหาคม 4, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
ตุลาคม 24, 2015

การอบรมแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและการใช้ระบบห้องสมุด

การอบรมแนะนำการค้นหาวารสาร […]
กุมภาพันธ์ 20, 2017

การจัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 12, 2018

การสัมมนาให้ความรู้ เปิดโลกอาชีพ

​ ดาวน์โหลดเอกสารอบรมเพิ่ม […]
กุมภาพันธ์ 15, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “ธุรกิจติดกระแส พิชิตเงินล้าน”

“ธุรกิจติดกระแส พิชิ […]
มิถุนายน 22, 2018

หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
สิงหาคม 6, 2018

อธิการบดี แสดงความยินดีแชมป์โลกMicrosoft

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ […]
สิงหาคม 6, 2018

ต้อนรับแชมป์ Microsoft 2018

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด นายวิ […]
กันยายน 27, 2018

RMUTT Innovative University : Digital Workforce

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ […]