รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก ใน Mos Olympic 2016
กุมภาพันธ์ 16, 2016
โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค 59
มีนาคม 22, 2016

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Oxford Scholarship Online

Oxford Scholarship Online (OSO) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แบบฉบับเต็ม (Full Text) จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press มีหนังสือมากกว่า 12,000 รายชื่อ ใน 20 สาขาวิชา เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ชีววิทยา สาธารณสุขและระบาดวิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาศาสตร์ ดนตรี เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download (ทีละ Chapter), Share Link และ Features ผ่านทาง e-Mail และ Social Network ได้ พร้อมเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ อีกมากมาย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญผู้สนใจฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Oxford Scholarship Online จากสำนักพิมพ์ Oxford
เนื้อหาครอบคลุมหลากหลาย สาขาวิชา เพื่อให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล  Oxford Scholarship Online : ดาวน์โหลด
สถานที่อบรม :  ห้องอบรม 1  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่อบรม : วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2559
เวลา : 10.00 – 12.00 น.
วิธีการรับสมัคร : ลงทะเบียนออนไลน์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oxfordscholarship.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 549 3655

Comments are closed.