แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
กันยายน 23, 2019
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
พฤศจิกายน 25, 2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2562

ขอเรียนแจ้งกำหนดการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 มี 3 ระดับ  ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
ระดับ 3:Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

Comments are closed.