เปิดรับสมัครสอบ Certificate IC3 GS5 สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft
กันยายน 3, 2020
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy)
พฤศจิกายน 10, 2020

เปิดรับสมัครสอบ Certificate IC3 GS5 สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

📌สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบ Certificate IC3 GS5 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี คุณสมบัติ
👉นักศึกษาที่ไม่เคยลงเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
👉นักศึกษาต้องเข้าใช้งานได้ที่ระบบ ic3.rmutt.ac.th ใช้ Internet account (wifi RMUTT) เข้าบทเรียน Module 1 Module 2 Module 3 เพื่อให้มีชื่ออยู่ในระบบก่อนจึงจะมีสิทธิ
📣สมัครด้วยตนเอง รับจำนวนจำกัด
ตั้งแต่วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม อาคารฝึกอบรม
โทร. 0 2549 3633
👉สอบ
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารฝึกอบรม
อบรม(ติว)ฟรี ให้ก่อนสอบ เบรกและอาหารกลางวันให้ฟรี
👉รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.training.rmutt.ac.th/?p=4171
👉เรียนออนไลน์ได้ที่ https://ic3.rmutt.ac.th/
…………………………………………..
#ARTT #RMUTT #training #IC3 #เรียนออนไลน์
…………………………………………..
ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th
👉HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th

ผลการสอบ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=4809

Comments are closed.