ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 172 คน ได้รับ Digital Literacy Certification (IC3) มาตรฐานสากล

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy)
พฤศจิกายน 10, 2020
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)
มีนาคม 18, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 172 คน ได้รับ Digital Literacy Certification (IC3) มาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 172 คน ได้รับ Digital Literacy Certification (IC3)
และมีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

**หมายเหตุ** รายชื่อข้อ 2 นักศึกษาได้รับสิทธิ์เทียบโอนเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น

👉การยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คลิก

👉แบบฟอร์มเขียนขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

NameSizeHits
NameSizeHits
631114พิมพ์แบบขอยกเว้นเรียน Comskill203.7 KB292
631113เขียนแบบขอยกเว้นเรียน Comskill65.4 KB317
การยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี2.2 MB1072

👉ซึ่งมีนักศึกษาที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนเกรด A จำนวน 82 คนแล้ว และมีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียนอีก 46 คน มีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เรียน IC3 ผ่านระบบออนไลน์ แต่ได้เรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปแล้ว จำนวน 44 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล(Digital Literacy)” โดยจัดสอบระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ชมภาพการอบรม : http://www.training.rmutt.ac.th/?p=4750
…………..
…………………………………………..
ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
👉HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th

Comments are closed.