ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามทร.ธัญบุรีที่ได้รับรางวัล Outstanding Scores จากโครงการ Form Gen Z to be CEO

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จากโครงการ From Gen Z to be CEO
กันยายน 17, 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ (11 คน) จากโครงการ From Gen Z to be CEO 2022
พฤษภาคม 24, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามทร.ธัญบุรีที่ได้รับรางวัล Outstanding Scores จากโครงการ Form Gen Z to be CEO

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามทร.ธัญบุรีทั้ง 2 ราย🎉🎉 ได้แก่
1. Mr.Mengleang Ven คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน
2. นายชาญณรงค์ ตราเต็ง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
🏆ที่ได้รับรางวัล Outstanding Scores จากโครงการ Form Gen Z to be CEO ประจำปี 2021 ที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ จากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
💡โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. สิทธิในการเข้าร่วมคลาสเรียนพิเศษจาก TikTok ในหัวข้อ “TikTok as a Tool for Future Opportunities Workshop”
2. สิทธิในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “Yong Startup Grooming Program” โดย True Digital Academy ที่จัดขึ้นสำหรับโครงการ Form Gen Z to be CEO เท่านั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วม True Start Up Program
3. สิทธิในการเข้าร่วมฝึกงานในหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ True, Huawei, EXIM Bank, Bitkub และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) กระทรวงพาณิชย์ (โดยสามารถเลือกลำดับสถานที่ฝึกงานตามความต้องการจากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด 3 ลำดับ)
4. ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีปิดโครงการ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ True Digital Park เพื่อรับมอบประกาศนียบัตร จากท่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
👏👏👏👏👏👏👏
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มทร.ธัญบุรี
……………………………………
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
📲Line Official ID: @988lcdsb
.……………………………………………….

 

Comments are closed.