ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 963 คน ได้รับ IC3 Digital Literacy Certification (IC3) ตามมาตรฐานสากล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)
มีนาคม 27, 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จากโครงการ From Gen Z to be CEO
กันยายน 17, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 963 คน ได้รับ IC3 Digital Literacy Certification (IC3) ตามมาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 963 คน ได้รับ IC3 Digital Literacy Certification (IC3)
และมีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 900 คน
โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล(Digital Literacy) จำนวนทั้งสิ้น 1,018 คน

**หมายเหตุ** รายชื่อข้อ 1 เป็นรายชื่อที่ขอยกเว้นผ่านโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่รายชื่อข้อ 2 นักศึกษาได้รับสิทธิ์ยกเว้นฯ และสามารถเทียบผลการเรียนเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ***

👉การยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คลิก

👉แบบฟอร์มเขียนขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

NameSizeHits
NameSizeHits
631113เขียนแบบขอยกเว้นเรียน Comskill65.4 KB298
631114พิมพ์แบบขอยกเว้นเรียน Comskill203.7 KB282
การยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี2.2 MB1045

และเป็นนักศึกษาที่เรียนวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้ว จำนวน 63 คน ไม่สามารถขอยกเว้นการเรียนได้แต่สามารถนำ Certificate ไปใช้ประกอบการสมัครงานได้

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล(Digital Literacy)” โดยจัดสอบระหว่างวันที่ 6-21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
ชมภาพการอบรม :
👉รุ่นที่ 1 6-7 มีนาคม 2564   http://www.training.rmutt.ac.th/?p=5092

👉รุ่นที่ 2 13-14 มีนาคม 2564  http://www.training.rmutt.ac.th/?p=5119

👉รุ่นที่ 3 20-21 มีนาคม 2564  http://www.training.rmutt.ac.th/?p=5172

…………..
…………………………………………..
ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th
👉HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th

Comments are closed.