การคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรีเข้าแข่งขันMOSและACA World Championship 2019
มีนาคม 25, 2019
โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหลักสูตร CompTIA A+
เมษายน 4, 2019

โครงการอบรม Training instructor หัวข้อ Routing and Switching

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม Training Instructor หัวข้อ Routing and Switching ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรของสำนักฯ โดยวิทยากรจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #RMUTT #ARIT #ARITRmutt #สวส #ราชมงคลธัญบุรี https://www.arit.rmutt.ac.th/ #สำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comments are closed.