โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม WALAI Autolib Ultimat
กันยายน 2, 2020
เปิดรับสมัครสอบ Certificate IC3 GS5 สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
พฤศจิกายน 4, 2020

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft

วันที่ 2 กันยายน 2563
นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft ณ อาคาร i-work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วย ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ รองผู้อำนวยการ ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ และ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม มอบของทีระลึกให้กับวิทยากร คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง จากบริษัท Microsoft คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ จาก Lannacom โดยผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะ และหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร i-work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft มีการบรรยายในหัวข้อ “Hybrid World – the next chapter of the organization after COVID-19”
แนะนำกระบวนการเรียนการสอนดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Teams การสร้างการประชุมและห้องเรียนออนไลน์แบบชั่วคราวสำหรับ Synchronous Learning ด้วย Microsoft Teams
เรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนดิจิทัลในรูปแบบของ Virtual Classroom และการปรับแต่งสำหรับการเรียนการสอนแบบ Asynchronous Learning
การสื่อสารและประกาศในห้องเรียนผ่าน Teams Classroom
การสร้างการประชุมและห้องเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือน สำหรับ Synchronous Learning ด้วย Microsoft Teams (สำหรับนัดหมายรายวิชาในรูปแบบห้องเรียนถาวร) การมอบหมายงานและสมุดคะแนนของ Teams Classroom และการวิเคราะห์ห้องเรียนดิจิทัลด้วย Education Analytics – Insights
………………………………………
#ARIT #RMUTT #สวส
__________________________
ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
👉HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th/
ภาพ /ข่าว: งานประชาสัมพ้นธ์

ชมภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set?vanity=AritRMUTT&set=a.1256128418060826

Comments are closed.