โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)
มีนาคม 18, 2021
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)
มีนาคม 27, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy)

“โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล(Digital Literacy)” ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ อาคาร i-work อาคารฝึกอบรม และอาคารเรียนรวมปฎิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

…………………………………………..
ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th
👉HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th

Comments are closed.