โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)
มีนาคม 18, 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 963 คน ได้รับ IC3 Digital Literacy Certification (IC3) ตามมาตรฐานสากล
เมษายน 1, 2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy)

“โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล(Digital Literacy)” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ อาคาร i-work อาคารฝึกอบรม และอาคารเรียนรวมปฎิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.