ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขัน MOS TH 2022