ตัวแทนน.ศ.มทรธัญบุรี เข้าแข่งขัน TDCC ระดับประเทศไทย
มีนาคม 8, 2019
การคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรีเข้าแข่งขันMOSและACA World Championship 2019
มีนาคม 25, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทร.ธัญบุรี รางวัล TDCC และ MOS Olympic ระดับประเทศไทย

พิธีปิดการแข่งขันและการประกาศผลรางวัล “Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC 2019) และ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)”  วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ มทร.กรุงเทพ

🎉🎉การประกาศผลรางวัล🎉🎉

📌การแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2019(TDCC2019) ได้รับรางวัล 
🏆 รองชนะเลิศอันดับ 2 และ Popular vote นายคีรีธาร ศิริเวช
⭐ รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 นายธีรภัทร์ การสมงาม
⭐ รางวัลชมเชย ลำดับที่ 7 นางสาวกัญญ์วรา โยทองยศ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
***จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 79 ราย***

📌การแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)
⭐ รางวัลชมเชย ลำดับที่ 10 และได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน นายชยาพล มหาจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง นางสาวณัฏฐา นาคสวาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง นายสิรภพ กุลไชยกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
– ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง นายสาธิต บุญเกิด คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
***จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 192 ราย***

Comments are closed.