ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

การฝึกอบรมอาจารย์สำหรับหลักสูตรความร่วมมือ Informatics Academy Program
มกราคม 16, 2019
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562
กุมภาพันธ์ 25, 2019

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

Computer Programming Contest 2019

ขอเชิญนักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าทดสอบ ในโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562

2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

3. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  2 – 3  มีนาคม  2562

 สอบถามเพิ่มเติม 0 2549 4994 หรือ 06 1494 4969 (พี่ส้ม)

 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  http://bit.ly/2ic31617

หมายเหตุ สามารถใช้ กดปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อในลิงค์นี้ได้

 ลงทะเบียนเพื่อยืนยันเข้าสอบที่ http://bit.ly/certi62ic3

 นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนและทบทวนความรู้ ได้ที่ ระบบ Moodle วิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ URL : www.ic3.rmutt.ac.th

เข้าระบบโดยใช้ User และ Password รหัส wifi rmutt ของมหาลัยค่ะ

หมายเหตุ ระบบนี้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งานได้ค่ะ

Comments are closed.